خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر انجام می گیرد تا مالک بتواند برای خود سند تک برگ از اداره ثبت اسناد بگیرد و علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک مادر،از خود قطعه مشاعی نیز نقشه تهیه می گردد و از آنجایی که در اسناد مشاعی فقط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک برای شهرداری جهت اخذ جواز ساخت و ساز در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود و نقشه یو تی ام جهت تعیین موقعیت دقیق عرصه ملک تهیه می شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز به …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت انجام می شود تا سابقه زراعت در اراضی بررسی شود زیرا بسیاری از املاک و اراضی را دولت تسخیر می کند و در واقع دولت به دلیل ملی بودن آن را صاحب خواهند شد. مالک نیز مدارکی باید تهیه کند …

توضیحات بیشتر »