خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا موقعیت دقیق قطعه مشاعی در ملک مادر مشخص گردد و اینکار توسط متخصص باید انجام شود تا با مهر و امضای کارشناس اعتبار کسب کند و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران به جهت تعیین موقعیت و مرزهای ملک انجام می شود. ملک مشاعی به ملکی گفته می شود که بین چند نفر مشترک باشد که می تواند مرز آن مشترک و یا جدا باشد. در املاک مشاعی برای تهیه نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »