خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت انجام می شود تا سابقه زراعت در اراضی بررسی شود زیرا بسیاری از املاک و اراضی را دولت تسخیر می کند و در واقع دولت به دلیل ملی بودن آن را صاحب خواهند شد. مالک نیز مدارکی باید تهیه کند …

توضیحات بیشتر »