خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه میشود تا موقعیت دقیق اراضی ملی از اراضی کشاورزی تشخیص داده شود و اراضی که برای سازمان منابع طبیعی میباشد سابقه کشاورزی ندارد و احیا نشده هستند و مالک اصلی …

توضیحات بیشتر »