خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده می توان انجام داد تا بدین وسیله می توان سند تک برگ برای اراضی مشاعی از اداره ثبت اخذ کرد در واقع املاک مشاعی املاکی هستند که بین دو یا چند نفر مشترک است و میتوان برای هر قسمت از سهم …

توضیحات بیشتر »