خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران انجام می گیرد تا حدود و موقعیت دقیق را با مختصات یو تی ام مشخص و تثبیت کرد و باغات اراضی بزرگ و مشاعی هستند و درصورتی که بخواهید اقدام به دیوارکشی این اراضی کنید ابتدا باید حدود ثبتی ملک …

توضیحات بیشتر »