خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری در صورتی که ملک شخص در محدوده طرح قرارگیرد مالک ملزم به رعایت طرح می شود و در نتیجه حدود و مساحت ملک دچار تغییراتی میشود و مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد تا حدود و مساحت دقیق ملک …

توضیحات بیشتر »