خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با روش هایی تخصصی و با دقت بالا با استفاده از ابزار مخصوص و دقیق ممکن است با تهیه نقشه یو تی ام ملک در موقعیت خود تثبیت می گردد و همچنین ابعاد، مساحت و همچنین موقعیت ملک با مختصات …

توضیحات بیشتر »