خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.نقشه های یو تی ام به نقشه هایی گفته می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک و همچنین حدود مرزهای ملک رابا املاک مجاور تعیین می کند و این …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران انجام می شود تا با استفاده از این نقشه بتوان به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند تک برگ مراجعه کرد با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق زمین مشاعی حاصل می شود. از آنجایی که زمین ها مشاعی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق زمین تجمیع شده بدست بیاید تا این اطلاعات مبنا برای صدور سند تک برگ برای زمین تجمیعی قرار بگیرد. در حقیقت ممکن است دو یا چند زمین مجاور هم با کاربری های یکسان بخواهند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران به این دلیل تهیه می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شود دستور تهیه نقشه یو تی ام از طرف شهرداری برای صدور جواز ساخت می باشد تا مالک بتواند در ملک خود ساخت و ساز …

توضیحات بیشتر »

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام میسر خواهد بود یعنی در صورتی که بخواهید سند تک برگ از اداره ثبت بگیرید ابتدا باید این مدرک یعنی نقشه یو تی ام را برای ملک تهیه کند. به دلایل و مشکلات مختلفی که اسناد دفترچه ای برای مالک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران به جهت تعیین موقعیت و مرزهای ملک انجام می شود. ملک مشاعی به ملکی گفته می شود که بین چند نفر مشترک باشد که می تواند مرز آن مشترک و یا جدا باشد. در املاک مشاعی برای تهیه نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری در صورتی که ملک شخص در محدوده طرح قرارگیرد مالک ملزم به رعایت طرح می شود و در نتیجه حدود و مساحت ملک دچار تغییراتی میشود و مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد تا حدود و مساحت دقیق ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای اخذ سند تک برگ برای این اراضی ضروری است. برای تهیه سند تک برگ مالک می بایست به اداره ثبت مراجعه کند. اداره ثبت نیز برای این کار مدارکی از مالک درخواست می کند که یکی از این مدارک نقشه …

توضیحات بیشتر »