خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران انجام می شود تا با استفاده از این نقشه بتوان به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند تک برگ مراجعه کرد با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق زمین مشاعی حاصل می شود. از آنجایی که زمین ها مشاعی …

توضیحات بیشتر »