خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران به دستور این سازمان باید انجام شود و در واقع این کار به این منظور دستور داده می شود که مشخص شود اراضی مالک کشاورزی است یا اینکه اراضی ملی میباشدبرای تهیه نقشه یو تی ام می بایست …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران به این منظور انجام می گیرد که مالکیت شخصی بر اراضی اش ثابت شود. جهاد کشاورزی برای این که سابقه اراضی کشاورزی بخواهد از سابقه زراعت در اراضی اطمینان حاصل کند آنان را به تهیه نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »