خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران به این صورت می باشد که وقتی ملکی دارای سابقه کشاورزی و زراعت نباشد این ملک جزو اراضی ملی میباشد و دولت آن را تصاحب میکند و اگر اراضی ملی در داخل شهر باشند صاحب اصلی آن سازمان مسکن …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت ملکی را به عنوان منابع ملی تشخیص دهد .وقتی دولت یک ملک را جزو منابع ملی تشخیص دهد،دولت آن ملک راتصاحب کرده و سندملک را باطل می کند و مالک برای باز پسگیری …

توضیحات بیشتر »