خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه کادر توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه نقشه کادر توسط کارشناس

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و علت تهیه نقشه کادر،تفاوت بین مساحت وضع موجود ملک و مساحت درج شده در سند می باشد. تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری گاهی ممکن است بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد …

توضیحات بیشتر »