خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند تک برگ به این صورت می باشد که پس از پایانکار ساخت و ساز آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای تمام واحدها،مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند وبرای اخذ سندتک برگ برای واحدهای آپارتمان باید نقشه تفکیک آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق واحد های آپارتمان حاصل شود همچنین لازم به ذکر است این نقشه حین ساخت آپارتمان نیاز به تهیه آن است تا متراژ و مساحت هر واحد بمنظور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد تا از آن بتوان برای انجام معامله استفاده کرد.در واقع ممکن است قبل از اینکه ساخت آپارتمان به انتها برسد تعدادی از واحد های آن به پیش فروش گذاشته شوند در این صورت از آنجایی که مساحت …

توضیحات بیشتر »