خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به خواسته خریدار و فروشنده تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به منظور به دست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان تهیه می شود تا قبل از انجام معامله خریدار از مساحت دقیق واحد با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق واحد های آپارتمان حاصل شود همچنین لازم به ذکر است این نقشه حین ساخت آپارتمان نیاز به تهیه آن است تا متراژ و مساحت هر واحد بمنظور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد تا از آن بتوان برای انجام معامله استفاده کرد.در واقع ممکن است قبل از اینکه ساخت آپارتمان به انتها برسد تعدادی از واحد های آن به پیش فروش گذاشته شوند در این صورت از آنجایی که مساحت …

توضیحات بیشتر »