خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک به این دلیل لازم می شود این نقشه فراهم شود که مساحت وضع موجود ملک با مساحتی که در سند درج شده است مغایرت داشته باشد در این صورت می بایست این مغایرت معلوم شود تا در نهایت …

توضیحات بیشتر »