خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه هوایی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه هوایی

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظربه محدوده ملک تجاوز کرده باشد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی که از جانب شهرداری از مالکین به منظور مشخص شدن موقعیت دقیق ملک در خواست میشود و نقشه یک دو هزارم شهر داری نقشه ای با مختصات یو تی ام است که بر روی یک نقشه یک دو هزارم هوایی از شهر جانمایی می …

توضیحات بیشتر »