خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه های مصوب

بایگانی برچسب: تهیه نقشه های مصوب

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران با فرم و دقت مورد نظر این سازمان از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. شهرداری نقشه های مصوب را قبل از انجام ساخت و ساز در موقعیتهای متفاوت درخواست خواهد کرد در نتیجه پس از تهیه این نقشه و ارائه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند که از طرف اداره ثبت اسناد برای پیش برد امور ثبتی و سندی در خواست می گردد در واقع یکی از مدارکی که این اداره از مالکین در خواست می نماید نقشه یو تی ام ملک است و در نتیجه با توجه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران نقشه هایی با دقت سانتی متری است که اداره ثبت اسناد آن را از مالکین در خواست میکند و زمانی این نقشه در خواست میگردد که متقاضیان قصد اخذ سند مالکیت برای ملک فاقد سند رسمی داشته باشند یا اینکه قصد تعویض …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت تنها با مراجعه به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری با دقت و فرمت مورد نظر سازمان ثبت اسناد قابل تهیه است. نقشه مصوب سازمان ثبت اسناد نقشه ای با مختصات یو تی ام می باشد که با دقت سانتی متری است. با …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک به منظور اخذ سندتک برگ برای ملک تهیه میشود در واقع منظور ازنقشه های مصوب نقشه هایی میباشد که مورد تایید سازمان ثبت باشد که این نقشه ها باید طبق قوانین و مقرراتی تهیه شود بطور مثال این نقشه ها باید بافرمت …

توضیحات بیشتر »