خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه های مصوب برای ثبت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه های مصوب برای ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران نقشه هایی با دقت سانتی متری است که اداره ثبت اسناد آن را از مالکین در خواست میکند و زمانی این نقشه در خواست میگردد که متقاضیان قصد اخذ سند مالکیت برای ملک فاقد سند رسمی داشته باشند یا اینکه قصد تعویض …

توضیحات بیشتر »