خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه دو خطی می باشد که مالک موظف به تهیه آن می باشد تا برای انجام ساخت و ساز در ملک بتواند جواز ساخت و ساز …

توضیحات بیشتر »