خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود. در واقع …

توضیحات بیشتر »