خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند انجام می گیرد تا اینکه امکان مشخص شده حدود ثبتی ملک با دقت بالایی روی زمین وجود داشته باشد و جانمایی پلاک ثبتی بسیار تخصصی است و این عملیات از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و در صورت انجام این عملیات …

توضیحات بیشتر »

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی به این منظور می باشد که اسناد قدیمی ای که برای دوره ی شاهنشاهی می باشد چون فقط در آن اطلاعات حقوقی وجود دارد مالک می خواهد که با تبدیل سند قدیمی به سندتک برگ اطلاعات فنی ملک را داشته باشد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور می باشد که موقعیت دقیق ملک با دستگاه و تجهیزات دقیق تعیین شود و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با تهیه نقشه یوتی ام مختصات جهانی ملک تثبیت می …

توضیحات بیشتر »