خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی برای این به کار می رود که مالک ثابت کند مالکیت ملک برای خودش می باشد و ملک او جزو اراضی ملی نمی باشد.اگر دولت تشخیص دهد که یک ملک جزو اراضی ملی به حساب می آید آن ملک را تصخیر و …

توضیحات بیشتر »