خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی با این هدف تهیه می گردد تا مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی حاصل شود. زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد. همچنین افراد برای اینکه بتوانند واحد های آپارتمانی را پیش از پایان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور یکی از وظایف این کارشناس می باشد که برای این کار دوره های تخصصی گذرانده است. وی با استفاده از روش های تخصصی و تجهیزات دقیق استفاده می کند و با دقت بالایی نقشه تفکیکی را تهیه …

توضیحات بیشتر »