خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود به این صورت که برای تعیین مساحت واحد های پیش فروش ، خریدار و فروشنده باید به کارشناس بی طرف …

توضیحات بیشتر »