خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور یکی از وظایف این کارشناس می باشد که برای این کار دوره های تخصصی گذرانده است. وی با استفاده از روش های تخصصی و تجهیزات دقیق استفاده می کند و با دقت بالایی نقشه تفکیکی را تهیه …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج هایی که درون شهر قرار دارند تهیه می گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد قرار میگیرد تا سند تک برگ برای هر یک از واحد های برج صادر گردد تفکیک آپارتمان برج ها برای اندازه گیری دقیق هر یک از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای مسکونی با این هدف انجام می گیرد تا مساحت هر واحد از برجها با دقت سانتی متری حاصل شود و این نقشه تفکیکی بعد از اینکه پروسه ساخت برج به اتمام رسید تهیه آن لازم می شود تا با ارائه آن به …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری و یا برج های مسکونی به این جهت انجام می شود که ابعاد و مساحت دقیق هر قسمت آپارتمان اندازه گیری و برداشت شود. این کار از طبقه هم کف تا پشت بام آپارتمان انجام میشود و هم چنین مساحت هر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری باید حتما تهیه شود و به اداره ثبت ارجاع داده شود.نقشه تفکیک به این دلیل تهیه می شود که مساحت و ابعاد دقیق واحد ها مشخص می شود و نقشه تفکیکی برای سند تک برگ توسط کارشناسی که از نظام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی روال تعیین مساحت برای هر واحد است و برای اخذ سند تک برگ حتما بایستی تفکیک انجام شود و نقشه تفکیک آپارتمان تهیه گردد و تفکیک بسیار تخصصی می باشد و هر فردی قادر به انجام این کار نیست و یکی …

توضیحات بیشتر »