خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و تجاری با این هدف و منظور می باشد که مساحت واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم گردد و برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه کرد می بایست به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و …

توضیحات بیشتر »