خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجمتع های مسکونی و تجاری با این هدف و منظور می باشد که مساحت واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم گردد و برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه کرد می بایست به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و …

توضیحات بیشتر »