خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری قبل از ساخت آپارتمان به طور کامل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق و مساحت واحدها مشخص شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های …

توضیحات بیشتر »