خانه / بایگانی برچسب: تفکیک اراضی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تفکیک اراضی توسط کارشناس

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در حیطه تخصص او می باشد. تفکیک برای اموال مشاع و غیر مشاع انجام می شود یعنی تعیین سهم هر شریک از مال مشاع می باشد. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری در واقع تفکیک …

توضیحات بیشتر »