خانه / بایگانی برچسب: تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در حیطه تخصص او می باشد. تفکیک برای اموال مشاع و غیر مشاع انجام می شود یعنی تعیین سهم هر شریک از مال مشاع می باشد. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری در واقع تفکیک …

توضیحات بیشتر »