خانه / بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند تک برگ به این صورت می باشد که پس از پایانکار ساخت و ساز آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای تمام واحدها،مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند وبرای اخذ سندتک برگ برای واحدهای آپارتمان باید نقشه تفکیک آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به منظور اخذ سند تک برگ برای تک تک واحد های آپارتمان تهیه می شود در واقع برای این که سند تک برگ صادر شود و مساحت واحدها در سند درج شود باید مساحت دقیق واحدها با انجام تفکیک بدست بیاید. …

توضیحات بیشتر »