خانه / بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان های فاقد سند

بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان های فاقد سند

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ انجام می گیرد تا بتوان واحد های آپارتمانی که فاقد سند تک برگ هسند را پیش از اینکه ساخت و ساز به اتمام برسد به طور مطمئن معامله نمود و انجام این عملیات حتما باید به فردیمتخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. …

توضیحات بیشتر »