خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مالک برای اینکه ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمی باشد باید ازملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی …

توضیحات بیشتر »