خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای وجود یا عدم وجود بنا

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای وجود یا عدم وجود

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای وجود یا عدم وجود

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای وجود یا عدم وجود بنا مورد استفاده قرار می گیرد و از موارد کاربردی تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای این است که بطور مثال وقتی ملکی به عنوان زمین کشاورزی مشخص می شود مالک دیگر نمی تواند درآن ساخت و سازی …

توضیحات بیشتر »