خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس به منظور انجام امور قضایی در دادگاه تهیه میشود تا از طریق تفسیر عکس های هوایی میتوان مالکیت ملک را در منابع ملی یا اثبات تجوز به حریم ملک انجام داد و برای انجام تفسیر عکس های هوایی باید به …

توضیحات بیشتر »