خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

بایگانی برچسب: تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اراضی ملی به اراضی گفته میشود که احیا نشده هستند و سابقه کشاورزی ندارند و صاحب اصلی آن ها دولت میباشد و دولت به خاطر افزایش زمین …

توضیحات بیشتر »