خانه / بایگانی برچسب: تعیین مساحت دقیق آپارتمان

بایگانی برچسب: تعیین مساحت دقیق آپارتمان

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار برای اخذ سند تک برگ برای تمام واحد های آپارتمان به صورت جداگانه انجام می شود در واقع تعیین مساحت تمام واحد های آپارتمان با انجام تفکیک و تهیه نقشه تفکیک قابل اجرا می باشد و این نقشه توسط کارشناس رسمی که …

توضیحات بیشتر »