خانه / بایگانی برچسب: تعیین قدرالسهم شهرداری

بایگانی برچسب: تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری را میتوان به فردی متخصص سپرد تفکیک و افراز به این منظور انجام میشود که اراضی تقسیم گردد و افراز یا به صورت توافقی انجام می شود و یا اینکه بالجبار و باشکایت یکی از شرکای ملک مشاعی انجام میگیرد و بعد …

توضیحات بیشتر »