خانه / بایگانی برچسب: تصحیح سند تک برگی

بایگانی برچسب: تصحیح سند تک برگی

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام میشود در بسیاری از مواقع که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند ملک هم خوانی نداشته باشد.اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن …

توضیحات بیشتر »