خانه / بایگانی برچسب: تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

بایگانی برچسب: تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی یا نقشه برداری می بایست انجام گیرد در واقع در صورتی که باید تصحیح سند انجام شود در آن زمان حتما برای تهیه نقشه ای شامل ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک باید به این متخصص مراجعه کرد …

توضیحات بیشتر »