خانه / بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیر موات با عکس هوایی و تامین

بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیر موات با عکس هوایی و تامین

تشخیص موات و غیر موات با عکس هوایی و تامین دلیل

تشخیص موات و غیر موات با عکس هوایی و تامین دلیل

تشخیص موات و غیر موات با عکس هوایی و تامین دلیل را می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع اراضی موات زمین هایی هستند که سابقه احیا و عمرانی در آن وجود ندارد و زمین به صورت بدون استفاده باقی مانده است. تشخیص موات و غیر …

توضیحات بیشتر »