خانه / بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می شود که بتوانیم اراضی موات را از اراضی غیر موات تشخص دهیم.اراضی موات به زمین هایی گفته می شود که در آن کشاورزی انجام نشده است یعنی زمین هایی که سابقه کشاورزی ندارند و حالت طبیعی …

توضیحات بیشتر »