خانه / بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی

بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل به این صورت انجام می شود بایستی تفسیر عکس هوایی انجام شود. برای انجام تفسیر عکس هوایی کارشناس از تجهیزات و روش های مخصوصی استفاده خواهد کرد و در نتیجه سابقه احیا در اراضی تعیین می شود در ادامه گزارش …

توضیحات بیشتر »