خانه / بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.اراضی ملی به اراضی گفته میشود که احیا نشده هستند و سابقه کشاورزی ندارند و صاحب اصلی آن ها دولت می باشد و دولت به خاطر افزایش زمین خواری …

توضیحات بیشتر »

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل به این صورت انجام می شود بایستی تفسیر عکس هوایی انجام شود. برای انجام تفسیر عکس هوایی کارشناس از تجهیزات و روش های مخصوصی استفاده خواهد کرد و در نتیجه سابقه احیا در اراضی تعیین می شود در ادامه گزارش …

توضیحات بیشتر »