خانه / بایگانی برچسب: تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

بایگانی برچسب: تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگی و تهیه نقشه UTM برای تعیین ابعاد و مساحت دقیق ملک مشاعی صورت می گیرد. مالک ملک مشاعی با مراجعه به اداره ثبت می تواند اقدام به اخذ سند تک برگ به صورت مجزا کند. به این منظور اداره ثبت نیز وی را ملزم …

توضیحات بیشتر »