خانه / بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت امکان پذیر می باشد زیرا کارشناس به پرونده های ثبتی دسترسی دارد و میتواند در صورت وجود مشکلی در امور ملکی این مدارک را تهیه و بررسی کند در واقع در صورتیکه مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ تهیه کند …

توضیحات بیشتر »