خانه / بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش باید با آگاهی کامل انجام شود و برای انجام معامله  مطمئن باید مساحت دقیق واحد آپارتمان مشخص باشد و نقشه پیش تفکیک از واحد تهیه شود. انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش با تهیه نقشه پیش …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری با هدف رسیدن به مساحت و متراژ دقیق هر قسمت از آپارتمان انجام می شود. تفکیک و پیش تفکیک هر یک برای آپارتمانها استفاده می شوند و در نتیجه ابعاد و مساحت  دقیق هر واحد به دست می آید و کارشناس …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل شود که بتوان معامله ملک را با مساحت دقیق و واقعی ملک انجام داد تا طرفین معامله دچار ضرر نشوند. تنها راه انجام پیش تفکیک آپارتمان است …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن به این منظور و دلیل انجام می گیرد که متراژ و مساحت دقیق آپارتمان به دست بیاید که هیچ شکی در صحت و اعتبار معامله درباره متراژ و مساحت وجود نداشته باشد در واقع پیش تفکیک همان تفکیک است که قبل از پایان …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج به این منظور است که مساحت و متراژ دقیق هر واحد از برج تعیین شود زیرا پیش خرید قبل از پایان ساخت کامل برج انجام میشود و در آن زمان واحد های برج دارای مساحت دقیق نیست در نتیجه اگر معامله …

توضیحات بیشتر »