خانه / بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید زمانی انجام میشود که سازنده تعدادی از واحدها را برای پیش فروش گذاشته باشد در این صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای این که بتوانند معامله مطمئنی داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروش …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی با مراجعه به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری امکانپذیر است. پیش تفکیک آپارتمان عملیات بسیار تخصصی  است که تنها افراد دوره دیده و با تجربه قادر به انجام آن هستند و با انجام این عملیات مساحت و متراژ …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش باید با آگاهی کامل انجام شود و برای انجام معامله  مطمئن باید مساحت دقیق واحد آپارتمان مشخص باشد و نقشه پیش تفکیک از واحد تهیه شود. انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش با تهیه نقشه پیش …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل شود که بتوان معامله ملک را با مساحت دقیق و واقعی ملک انجام داد تا طرفین معامله دچار ضرر نشوند. تنها راه انجام پیش تفکیک آپارتمان است …

توضیحات بیشتر »