خانه / بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش باید با آگاهی کامل انجام شود و برای انجام معامله  مطمئن باید مساحت دقیق واحد آپارتمان مشخص باشد و نقشه پیش تفکیک از واحد تهیه شود. انجام پیش تفکیک آپارتمان معامله پیش خرید و پیش فروش با تهیه نقشه پیش …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد به این منظور انجام می شود مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل شود که بتوان معامله ملک را با مساحت دقیق و واقعی ملک انجام داد تا طرفین معامله دچار ضرر نشوند. تنها راه انجام پیش تفکیک آپارتمان است …

توضیحات بیشتر »