خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس رسمی دادگستری که این کار را با استفاده از تجهیزات دقیق و اسناد و مدارک ثبتی منطقه انجام می دهد تا حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص و تثبیت شود. انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس …

توضیحات بیشتر »